Utendørs svømme- og livredningsopplæring

Av Egil Galaaen Gjølme

- Hvordan kan man gjennomføre svømme- og livredningsopplæring på en trygg og forsvarlig måte?
- Hvordan lærer man svømming og livredning utendørs?
- Hvordan kan bruk av digitale verktøy fremme læring i svømming og livredning?

I Fagfornyelsen 2020 har det kommet nye kompetansemål i svømming, selvberging og livredning. I tillegg er det for første gang presisert at opplæringen skal foregå utendørs. Målsettingen med denne boka er å bidra til økt aktivitet og til å heve kompetansen i utendørs svømme- og livredningsopplæring.

Boka har en vitenskapelig tilnærming og gir en grundig innføring i fagfeltet. Forfatterne belyser ulike tilnærminger til læring og hva som påvirker læringsutbyttet og de drøfter perspektiver på planlegging og gjennomføring av opplæringen. Boka inneholder også flere praktiske eksempler på måter å organisere og lede utendørs svømmeopplæring, selvberging og livredning.

Målgrupper for boka er lærere, lærerutdannere, studenter, skoleledere og frivillige som arbeider med trygg ferdsel i, ved eller på vann.

Boka utgis i samarbeid med Norges Livredningsselskap og forfatterne i boka arbeider på NTNU, Norges Idrettshøgskole, Nord Universitet, Verdal Kommune og Norges Livredningsselskap.