Kurs

Alle våre kurs og foredrag holdes av erfarne foredragsholdere som til daglig underviser på universitet eller høgskole, men likevel har en solid fot i skole eller frivillige organisasjoner. Vi kan derfor love jordnære foredrag og kurs fundert i forskning og empiri.

Introduksjon til livredning (3-4 timer)

Du får dokumentert kompetanse gjennom VÅTTKORT-systemet til Norges Padleforbund. Vi følger denne planen. Redningsselskapet, NTNU og flere andre bruker dette opplæringssystemet. 

Pris per deltaker: 600 (inkl registert VÅTTKORT). Minimum antall deltaker / pris er 5000,-

Les mer om prosjektet her

Grunnkurs Livredning (16 timer)

Du får en grundig innføring i livredning utendørs. Kurset kjøres på en helg eller 4 bolker.  Du får dokumentert kompetanse gjennom VÅTTKORT-systemet til Norges Padleforbund. Vi følger denne planen. Redningsselskapet, NTNU og flere andre bruker dette opplæringssystemet. 

Pris per deltaker: 2000 (inkl registert VÅTTKORT)

Les mer om prosjektet her

Foredrag

Water Competence

Svømming og livredning dreier seg om mer enn å svømme frem og tilbake i et oppvarmet basseng. I foredraget får du en teoretisk gjennomgang i fagområdet. Innsikt i norske læreplaner. Hvordan lærer vi best? Kurset kan kombineres med praktisk øving og gi deg en bedre forståelse for hvordan en kan ferdes trygt på, ved og i vann.

Pris 5000,-

HMS og Water Competence

I foredraget får du et innblikk i hvordan din bedrift/organisasjon kan legge til rette for trygg ferdsel på, ved og i vann. Organiseres som workshop der dere vurderer risiko på et område som dere bruker til opplæring og lager en HMS-plan. Som grunnlag for opplæringen bruker vi Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Pris 5000,-

Omvendt undervisning

I foredraget får dere en innføring i hvordan bruk av digitale verktøy kan fremme læring innen svømming, selvberging, og livredning. Vi bruker svømmeappen Water Competence, ser på progresjoner, bygger opp leksjoner og lærer å sende video til brukere. Dere lærer å bruke verktøyet, får et innblikk i andre læringsplattformer og får støtte i hvordan dere kan øve for å nå målene.

Pris 5000,-

“We must free ourselves of the hope that the sea will ever rest. We must learn to sail in high winds.” -Aristotle Onassis

KONTAKT OSS