OM OSS

Borgar Ness

Adjunkt

Borgar Ness er adjunkt og jobber som svømmelærer i grunnskolen. Borgar har utdanning som trener II i NSF sitt utdanningsløp og har lang erfaring både som trener og tidligere aktiv svømmer.

Borgar har deltatt i nasjonale kompetansehevingstiltak for svømmeopplæring i skolen og bidrar i forskningsgruppa Water Competence ved NTNU. Han er også aktivitetsleder innenfor livredning i Norges padleforbund.

 

Borgar Ness
Universitetslærer NTNU
Adjunkt svømming Verdal
Phone: +47 46782454

Egil Galaaen Gjølme

Førstelektor

Egil Galaaen Gjølme er førstelektor i kroppsøving og idrett ved NTNU. Egil er hovedinstruktør i Norges livredningsselskap og expert member i International Life Saving Assiciation Europa.

Egil er veileder innenfor elv, hav, kano og livredning i Norges Padleforbund og leder forsker- gruppa Water Competence ved NTNU. Han har i lengre tid bidratt i læreplanutvikling og nasjonale kompetansehevingstiltak innen svømme – og livredingsopplæring

 

Egil Galaaen Gjølme
Associate Professor in Sport and Physical Education
Institute for Teacher Education, NTNU Norwegian University of Science and Technology
Phone: +47 95890320

Hvorfor jobber vi med water competence?

Vi har alltid hatt stor glede av aktiviteter ved, på og i vann. Elvepadling, kano, kajakk, dykking, fisking, båtkjøring, bading –  lista er lang. Dette gir livskvalitet og vi ønsker at det skal holde seg slik. Dessverre vet vi av drukningstallene at mangel på water competence kan være fatalt. Som lærere mener vi at de fleste drukninger kan forebygges gjennom utdanning og opplysning. Vi har derfor utviklet Water Competence app hvor du kan lære deg svømming og livredning inne og ute. Vi har også, sammen med NPF, utviklet våttkort-livredning systemet for ytterligere sikkerhet. Alt dette for å kunne lære bort og spre kunnskap i stor skala. Del livbergende kunnskap med Water Competence app du også!

Alle har hørt om å flyte og svømme. Men hva vet du om å svømme i en elv? Klarer du å klatre opp i en båt eller på en brygge? Og vil du være i stand til å klare dette med klær og sko på? Øvelse gjør mester!

Kajakk og kano er flotte måter å oppleve naturen på. Sjekk at flytevesten sitter på godt, at du kan ulike selvbergingsteknikker og ha erfaring med et par gode måter å redde din kamerat på før turen.

Hvordan komme seg opp av isen for eksempel? Ved ferdsel i naturen er det lett å ta med seg en redningsline. Redningsline - hva er det? Det er en forlenget arm som kan nå mer enn 15m ut! Gode holdninger er også å foretrekke når man oppholder seg ved vann.