15 KOMPETANSEOMRÅDER
FOREBYGGER DRUKNING

1. Safe entry 2. Puste-kontroll 3. Hvile i vannet 4. Orientere seg i vannet 5. Svømme 6. Svømme under vann 7. Åpent farvann 8. Bruke flytemidler 9. Svømme med klær 10. Safe exit 11. Vurdere lokal risiko 12. Risiko-håndtering og handle 13. Vurdere egen kompetanse 14. Holdninger og verdier 15. Gjenkjenne og redde

Våre samarbeidspartnere